วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี ให้เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงระเบิด

เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี ให้เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงระเบิด         หลังจากๆที่ได้ นำเสนอ บทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ในหลายๆรุ่น ของ TSURUMI กันไปบ้างแล้ว ใน Blog นี่ วันนี้แอดมิน จึงอยากรวบรวมปั๊มน้ำ ที่เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดระเบิดได้ง่ายๆ มาฝากผู้อ่านกัน ในหัวข้อเรื่อง เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี  ให้เหมาะกับพื้นทีเสี่ยงระเบิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ ปั๊มน้ำได้อย่างเหมาะสมและต้องกับความต้องการ
ก่อนที่เราจะรู้ว่า ปั๊มน้ำ TSURUMI  มีรุ่นไหนบ้างที่เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดระเบิด เรามาทบทวน วิธีการเลือกซื้อปั๊มน้ำ กันก่อนดีกว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องรู้กัน
การเลือกซื้อปั๊มน้ำ
ในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ ไม่ได้มีวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลย เพียงแต่แค่เราต้องมีความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อปั๊มน้ำ ซึ่งปัจจัยหลักในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ โดยหลักๆ ก็อยู่ด้วยกัน 2 ประการ ข้อแรก ก็คือ ประเภทของปั๊มน้ำที่เราต้องการใช้  เพราะปั๊มน้ำมีหลากหลายประเภท เราต้องเลือกประเภทที่เราต้องการนำไปใช้งานจริง ข้อสอง คือ ขนาดของปั๊มน้ำ เพราะขนาดของปั๊มน้ำมีผลต่อการการบริหารจัดการน้ำที่เราใช้ และนอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมา ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องนึกถึงอีก ก่อนการเลือกซื้อปั๊มน้ำ หลักๆที่เราจะต้องรู้เลยคือ
 • อัตราการไหลของน้ำ หรือค่า FLOW ที่เราต้องการ
 • ระยะส่งสูง หรือ ค่า HEAD ที่เราต้องการ
 • ระบบไฟฟ้าเป็นแบบใด เป็นแบบ 220 V หรือ 380 V
 • ความเร็วของรอบมอเตอร์ ที่เราต้องการ
 • ใช้ในหน้างานแบบใด

ทำไมต้องใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะกับพื้นทีเสี่ยงระเบิด

        คำนิยามของพื้นที่เสี่ยงระเบิด เป็นพื้นที่ หรือ อาคารสถานที่ ที่มีโอกาสจะเกิดไฟไหม้หรือ การระเบิด เนื่องจากสารไวไฟหรือ ไอของสารไฮโดรคาร์บอน ของเหลวไวไฟ และผงฝุ่นละอองที่ติดไฟ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน สถานประกอบการเกี่ยวกับบรรจุก๊าซและปิโตรเลียม โรงงานพ่นสี โรงงานแป้งมัน โรงงานทอผ้า
        ดังนั้น อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดได้ง่าย จึงต้องมีความมีเหมาะสมมาก ๆในการป้องกันการระเบิด เพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัย

ปั๊มน้ำ TSURUMI ที่เหมาะกับพื้นทีเสี่ยงระเบิด

ปั๊มน้ำ TSURUMI BX Series
เป็นปั๊มน้ำ TSURUMI ที่มีใบพัดแบบ CHANNEL เป็นปั๊มน้ำที่ตะกอนสามารถไหลผ่านได้ถึง 81 มม. สามารถใช้ในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 และนอกจากนี้ ปั๊มน้ำ TSURUMI BX Series นำมาใช้สูบน้ำทิ้งในสถานีสูบโรงงานบำบัดน้ำเสีย และโรงงานแปรรูป
ปั๊มน้ำ TSURUMI CX Series
เป็นปั๊มน้ำ TSURUMI ที่มีใบพัดแบบ CUTTER สามารถใช้ในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 นิยมนำ ปั๊มน้ำ TSURUMI CX Series มาใช้ในงานกำจัดน้ำเสียและของเสีย สิ่งแปลกปลอมในโรงงานบำบัดน้ำเสียและโรงงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำ TSURUMI UX Series
  เป็นปั๊มน้ำที่มีใบพัดแบบ Vortex สำหรับน้ำเสีย  สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถ้าเกิดการจุดระเบิด เช่น การเกิดประกายไฟ พื้นผิวที่มีความร้อน หรือไฟฟ้าสถิต เป็นปั๊มน้ำได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 เหมาะน้ำเสียในน้ำที่มีของแข็งและวัสดุเส้นใยและการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง
ปั๊มน้ำ TSURUMI KTX Series
เป็นปั๊มน้ำที่มีใบพัดแบบ Semi-open สามารถนำมาใช้งานกับพื้นที่อันตรายจากไอน้ำมันและเหมืองแร่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Class 2  Group 4 ซึ่งเทียบเท่ากับ D II T4

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีความสำคัญอย่างไรนะ

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีความสำคัญอย่างไรนะ


       โดยปกติแล้ว สภาพทั่วไปของน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย จะมีค่าความต้องการออกซิเจน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ และขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสีย หรือ ความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์ ดังนั้น การออกแบบให้มีค่าออกซิเจน ตามที่ต้องการได้นั้น จึงจำเป็นต้องอาศัย อุปกรณ์ เพื่อช่วยให้สามารถปริมาณ ออกซิเจนได้ วันนี้จึง ได้หยิบยก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตออกซิเจนในน้ำ อย่าง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ในหัวข้อเรื่อง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีความสำคัญอย่างไรนะ มาฝากผู้อ่านกัน
การเติมอากาศใต้น้ำโดยทั่วไป
ในปัจจุบันการ การเติมอากาศใต้น้ำ นับเป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบนิเวศดีขึ้น หรือ การบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในรูปแบบของอุปโภค ซึ่ง การเติมอากาศใต้น้ำ สามารถทำได้ ทั้งในรูปแบบ ของ การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยกตัวอย่าง เช่น การเติมอากาศในระบบบ่อผึ้ง  ที่ให้ออกซิเจนในอากาศแพร่ลงในเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ้งเท่านั้น คือ เป็นการเติมอากาศแบบไม่ต้องการพลังงานในการเติมอากาศ  แต่ถ้าหากมีเรื่องพลังงาน เข้ามาเกี่ยวข้องใน การเติมอากาศ ก็ต้องอาศัย การเติมอากาศแบบเครื่องกล อย่างเช่น เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มาช่วย เพิ่มปริมาณออกซิเจน ให้เพียงพอตามความต้องการ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีหลากหลาประเภทมาก ได้แก่

ประเภทของเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ JET AERATOR เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบอเนกประสงค์ ที่นิยมใช้ ในบ่อกักเก็บน้ำฝน ,บ่อเลี้ยงปา ที่มีความลึก 1.5 เมตร ขึ้นไป และต้องการออกซิเจน BOD ที่สูง
 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ Aerator เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบมี ฟังก์ชัน การทำงานแบบสูบอากาศ ด้วยใบพัด ชนิดกึ่งเปิด (Semi-open) เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ เพื่อช่วยให้ออกซิเจนสามารถแตกตัวได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
      ยกตัวอย่างเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ แบบ Aerator
      เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ TSURUMI TRN Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม แบบแช่ ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ในบ่อที่มีลักษณะแบบบ่อกลมหรือบ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ Ejector เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบมี ฟังก์ชัน การทำงานแบบดูดอากาศด้วยตนเอง และพ่นกระแสน้ำ เพื่อเป็นการถ่ายเท ออกซิเจน
      ยกตัวอย่าง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ Ejector
      เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ KIRA  EP Series เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่อง การผลิตปริมาณแรงลมมาก และผลิตฟองอากาศให้มีขนาดเล็ก

ความสำคัญของการใช้ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เหตุผลที่ใช้ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ก็เพื่อ เติมอากาศและเติมออกซิเจนในน้ำเสีย การเติมอากาศ และการเติมออกซิเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียเลยก็ว่าได้ เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสีย ขาดออกซิเจนไป  พวกจุลินทรีย์ในน้ำก็ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น การมีเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ก็จะมีส่วนช่วยให้มีปริมาณออกซิเจน เพิ่มสูงขึ้น เพื่อ ให้ระบบ สามารถบำบัดน้ำได้ดีหรือสามารถน้ำเสียได้มากขึ้น
และนี้ก็คือทั้งหมด ของเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ที่เราได้นำมาฝากกัน ในสัปดาห์นี้ หวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย และเราจะหาบทความดีดี มาฝากกันเรื่อยๆ สำหรับสัปดาห์นี้ สวัสดีค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลือกใช้ปั๊มน้ำ อย่างไร ให้เหมาะกับงานเกษตรกรรม

เลือกใช้ปั๊มน้ำ อย่างไร ให้เหมาะกับงานเกษตรกรรม       ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมไหนๆ ต่างก็ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรื่องน้ำ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้กระทั่ง งานในการเกษตรเองก็ตาม วันนี้แอดมิน ก็เลยขอนำเสนอบทความดีดี ที่เกี่ยวข้อง กับปั๊มน้ำในงานด้านการเกษตรกรรม ในหัวข้อเรื่อง เลือกใช้ ปั๊มน้ำอย่างไร ให้เหมาะสมกับงานเกษตรกรรม มาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะ

หลักการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • ปริมาณอัตราการไหลของน้ำ( ค่า FLOW) และ ระยะส่ง (ค่า Head) ที่ต้องการ
 • ขนาดของปั๊ม สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่
 • ขนาดของมอเตอร์ ต้องการใช้ไฟที่ 220 V หรือ 380 V

ข้อควรระวัง ก่อนการติดตั้ง ปั๊มน้ำในงานเกษตรกรรม

เมื่อเราตัดสินใจเลือกปั๊มน้ำได้แล้ว อีกสิ่งที่เราควรคำนึงถึง ก็คือ สถานที่ที่เราจะทำการติดตั้ง ปั๊มน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานของปั๊มน้ำ และ ความปลอดภัยในการใช้งาน และในการติดตั้ง ก็ต้องติดตั้งโดย ช่างที่มีความรู้ ความชำนาญในงาน ติดตั้งชุดควบคุม (เบรกเกอร์) เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง สถานที่ติดตั้งมีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก อยู่ที่ให้ร่ม หรือที่ไม่ให้โดนแดดโดนฝน ติดตั้งท่อดูดน้ำและท่อจ่ายน้ำให้ตรงตามคู่มือ และง่ายต่อการดูแล ระวังเรื่องเศษฝุ่น หรือเศษตะกอนที่จะไปติดตามท่อ และสำคัญมากๆ ในการใช้งานของปั๊มน้ำ คือ ไม่ควรใช้งานเกินประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ เพราะอาจทำให้ปั๊มเกิดความเสียหายได้ และต้องมีน้ำเต็มตลอดเวลาในขณะใช้งาน

ปั๊มน้ำที่เหมาะนำมาใช้ในงานเกษตรกรรม

ปั๊มน้ำหอยโข่ง INTERSIGMA L-V Series เครื่องสูบน้ำดีหลายใบพัด มีระยะการส่งน้ำที่สูง และการ Flow ของน้ำในปริมาณมากๆ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง Volute ECD Series เครื่องสูบน้ำดี ที่ได้รับการรับการรับรองมาตรฐานยุโรป DIN24255/BS EN733 มีประสิทธิภาพในการส่งน้ำสูง ดูแลรักษาได้ง่าย 
ปั๊มน้ำหอยโข่ง Volute ECI Series เครื่องสูบน้ำดี ได้รับมาตรฐานการรรับรองตามมาตรฐาน ISO2858 / 519 เหมาะสำหรับงานส่งน้ำในภาคอุตสาหกรรม
และนี้ก็คือ เนื้อหาบทความทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ในการเลือกใช้ปั๊มน้ำ ในงานเกษตรกรรมได้ และเราจะกลับมาพร้อมกับสาระดีดี เกี่ยวกับ ปั๊มอีกครั้ง สำหรับสัปดาห์นี้ สวัสดีค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลดปัญหากวนใจ น้ำไหลช้าในคอนโด ด้วยบูสเตอร์ปั๊ม

ลดปัญหากวนใจ น้ำไหลช้าในคอนโด ด้วยบูสเตอร์ปั๊ม
     เคยเจอปัญหา เปิดน้ำก๊อกทีไร บ้างน้ำไหลช้า น้ำไหลไม่สม่ำเสมอ แบบนี้ในหอ อพาร์ทเมนต์ หรือคอนโด กันบ้างไหมเอ่ย ชั้น 1-2 น้ำไหลปกติ แต่ชั้นที่เราอยู่ กลับไหลช้า แน่นอนว่า บ้างเคยเจอ บ้างไม่เคยเจอ แล้วจะมีวิธีการอย่างไร ล่ะ ที่จะมาช่วยจัดการปัญหา ให้หายกวนใจเราสักที วันนี้ก็เลย ขอนำเสนอบทความ ที่เกี่ยวข้อง การรักษาอัตราไหลของน้ำให้คงที่ อย่าง บูสเตอร์ปั๊ม มาฝากกันในหัวข้อ ลดปัญหากวนใจ น้ำไหลช้า ด้วยบูสเตอร์ปั๊ม มาฝากในสัปดาห์นี้

บูสเตอร์ปั๊ม คือ

บูสเตอร์ปั๊ม หรือ Booster Pump เป็นอุปกรณ์ปั๊ม ที่มีหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันคงที่และมีความสม่ำเสมอ สามารถตั้งค่าหรือกำหนดค่าแรงดันน้ำให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานได้ โดยปกติแล้ว บูสเตอร์ปั๊ม จะเหมาะกับนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารหรือตึก ที่มีระบบการใช้น้ำที่สูง แต่แรงดันน้ำไม่พอ บูสเตอร์ปั๊มจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก ๆ ในเรื่อง การรักษาแรงดันน้ำให้คงที่

การใช้งาน บูสเตอร์ปั๊ม ใช้งานในลักษณะอย่างไร

ลักษณะของการนำ บูสเตอร์ปั๊ม ไปใช้งานนั้น จะอยู่ในลักษณะงาน ที่ต้องจ่ายน้ำขึ้นอาคารสูง โดยวิธีการสูบน้ำจากบ่อพักน้ำหรือน้ำประปาที่อยู่ในใต้ดิน ขึ้นไปอยู่ระบบการการเก็บน้ำของอาคารโดยตรง ซึ่งตัวปั๊มที่ใช้ในการสูบจ่ายน้ำ ก็ให้พิจารณาจากความสูงของอาคาร จำนวนก๊อกน้ำที่ใช้ เพื่อพิจารณาเลือกปั๊มน้ำให้ตรงกับการนำมาใช้

หลักการทำงานของ บูสเตอร์ปั๊ม

ในทุกๆครั้ง ที่เรามีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันของน้ำจะค่อยๆ ลดแรงดันน้ำ ลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ได้กำหนดไว้ ตัว Pressure Switch ก็จะสั่งให้ระบบทำการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ เพื่อทำการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระดับแรงดันของน้ำ ค่อยๆเพิ่มขึ้น จนถึงค่าที่ได้กำหนดเอาไว้ ตัว Pressure Switch ก็จะสั่งหยุดการจ่ายไฟ แต่ถ้าหากเจอกรณีที่มีการใช้น้ำมาก จนตัวปั๊มที่หนึ่งทำงานไม่ทัน จนทำให้เกิดแรงดันน้ำตกหรือไม่เพิ่มขึ้น ในส่วนของตู้คอนโทรลก็จะสั่งให้ปั๊มอีกตัวทำงาน (กรณีที่มีปั๊มสองตัวขึ้นไป) จนค่าแรงดันน้ำอยู่ในจุดที่ปกติ จึงจะหยุดการทำงาน

ส่วนประกอบของบูสเตอร์ปั๊ม

ตัวชุด บูสเตอร์ปั๊ม ใช้สำหรับการเพิ่มแรงดันให้กับเส้นท่อ และทำการจ่ายน้ำไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร สามารถแบ่งลักษณะของบูสเตอร์ปั๊ม ได้ 2 แบบ ด้วยกัน คือ บูสเตอร์ปั๊มที่ใช้ร่วมกับระบบถังสูง และบูสเตอร์ปั๊มที่จ่ายเข้าอาคารโดยตรง โดยองค์ประกอบของชุด บูสเตอร์ปั๊ม ประกอบด้วย
ปั๊มน้ำ มักนิยมใช้เป็นปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ซึ่งปั๊มที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งาน มักจะเป็นปั๊มที่ ค่า Head ยกตัวอย่างเช่น

ปั๊มน้ำ VOLUTE ECD Series ปั๊มสูบน้ำดี เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายน้ำในอาคารสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรป DIN24255/BS EN733 ให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้งาน ลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายใบพัด Intersigma SVD Series เป็นปั๊มน้ำคุณภาพที่ออกแบบและผลิตมาสำหรับงานหมุนเวียนน้ำในระบบเครื่องทำความ ร้อน และเครื่องทำความเย็น เหมาะกับงานจ่ายน้ำแรงดันขึ้นที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ

เช็ควาล์ว
วาล์วปิด/ เปิด
ท่อร่วมทางจ่าย
ถังไดอะแฟรม
ตู้คอนโทรล
สวิทซ์แรงดัน
ข้อต่อยืดหยุ่นได้
วาล์วพิเศษ
เกจที่ท่อทางจ่าย
โครงฐานเหล็ก
สรุปแล้ว การนำ บูสเตอร์ปั๊ม มาใช้งาน ก็เพื่อช่วยเสริมแรงดันในระบบอาคารสูง ช่วยเสริมแรงดันน้ำในชั้นบนๆ เพราะส่วนใหญ่ ตามอาคารมักจะมีถังเก็บน้ำไว้บนดาดฟ้า ซึ่งทำให้แรงดันน้ำ ส่งน้ำได้ไม่เพียงพอ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คิดจะเลือกใช้ปั๊มจุ่ม เพื่อระบายน้ำหลังวิกฤติหน้าฝน เลือกใช้รุ่นไหนดีนะ

คิดจะเลือกใช้ปั๊มจุ่ม เพื่อระบายน้ำหลังวิกฤติหน้าฝน เลือกใช้รุ่นไหนดีนะ

ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำท่วม

       ในหลาย ๆ ครั้งที่เรา ต้องเจอกับ อุปสรรคและปัญหา ที่มาพร้อมกับ ช่วงเวลาฝนตก โดยที่ ไม่ทัน เตรียมตัว เตรียมใจกับ สถานการณ์ ที่ เรียกว่า น้ำท่วมขัง แม้กระทั่ง ผู้เขียนเอง เวลาเจอฝนตกทีไร ได้ลุยน้ำท่วม กลับบ้านทุกที เฮ้อ เซ็ง แทบ ยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีก จะปล่อยให้น้ำท่วมขัง แบบนี้ไม่ดีแน่ สัปดาห์นี้ ผู้เขียน จึงขอนำเสนอ เรื่อง คิดจะเลือกใช้ปั๊มจุ่ม เพื่อระบายน้ำหลังวิกฤติหน้าฝน เลือกใช้รุ่นไหนดีนะ มาฝากกันค่ะ


อุปสรรคและปัญหา ที่ชอบมา พร้อมๆ กับ น้ำท่วม ช่วงหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝน นอกจากจะเจอปัญหา น้ำท่วมขัง จนระบายไม่ทัน หรือ การจราจรก็เกิดการติดขัด จะเดินทาง หรือ สัญจรไปไหน ก็มีความยากลำบากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามาก ๆ ไม่แพ้กัน ก็คือ โรคภัย ที่มีจากสาเหตุน้ำท่วมนี่ล่ะ  เพราะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุด ในช่วงนี้ อาทิ เช่น โรคน้ำกัดเท้า หรือ เชื้อราที่เท้า ที่มีสาเหตุมาจากการอยู่ในพื้นที่ ที่ต้องเดินย่ำน้ำชื้นและแฉะเวลาฝนตก หรือ บางทีในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ก็อาจจะเจอกับ พยาธิ ปากตะขอ  ที่สามารถชอนไช เข้าสู่ผิวหนัง ได้โดยตรง ซึ่งนั้น เป็นสาเหตุที่เราสามารถรับเชื้อ ฉี่หนู เข้าสู่ร่างกายได้ อื้อหือ แค่นี้ ก็น่ากลัวจนขนลุก

คำว่า น้ำท่วมขัง อาจจะไม่ได้เกิด จากคำ ว่า ฝนตก เสมอไป

เวลาที่เรา นึกถึง คำว่าน้ำท่วมขัง เรามักจะนึกถึง ช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก จนทำให้เกิด สภาวะน้ำท่วม กันใช่ไหมคะ แต่ความจริงแล้ว สภาวะการเกิดน้ำท่วมขัง อาจจะเกิดได้จากหลากหลายปัจจัย ที่ไม่ใช่ แค่คำว่า ฝนตก  แต่พิจารณา ได้อีกหลาย ปัจจัย เช่น การเกิดน้ำท่วมขัง โดยมีสาเหตุมาจาก การสร้างถนนโดยวางผังไม่เหมาะสม การสร้างอาคารที่ขวางทางน้ำไหล แต่ไม่สร้างทางระบายน้ำ  หรือสาเหตุของการอุดตันของท่อระบายน้ำ ที่มีจำนวนขยะมากจนเกินไป หรือแม้แต่ ในหน้างาน วิศวกรรมโยธา การขุดเจาะ หรือ การรดน้ำต้นไม้ บริเวณแอ่งบน ดาดฟ้าตึก การมีสิ่งสกปรก อุดตันท่อระบายน้ำ ในห้องน้ำ จนเกิด เป็นน้ำท่วมขัง ได้เช่นกัน

ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ตัวช่วยสำคัญ เพื่อช่วยระบายน้ำ ท่วมขัง

ในปัจจุบัน ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ก็มีหลากหลายรูปแบบตามท้องตลาด  และสามารถเลือกใช้ให้ตรงความต้องการ ได้ อาทิเช่น สูบน้ำเสีย สูบน้ำที่มีตะกอน หรือสูบน้ำโคลน สูบน้ำขัง หากเรา เลือกใช้ให้ตรง ความสามารถ ของ ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ดูว่า ทนต่อ ลักษณะของน้ำ ที่จะนำไปใช้ได้ ก็ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ปั๊มน้ำที่เหมาะสำหรับน้ำท่วมขัง ได้แก่ปั๊มจุ่มหรือ ปั๊มแช่ ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก มีความทนทาน มีระบบ Mechanical ช่วยกันการรั่วซึมน้ำได้ดี เหมาะกับงานสูบระบายน้ำ  ใช้ระบบไฟ Single Phase

ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ที่มี Body เป็นเหล็กหล่อ ใช้ระบบไฟ Three Phase เป็นปั๊มน้ำที่เหมาะกับงานสูบน้ำลึก และนอกจากนั้น ยังสามารถนำไปใช้ในงานที่มีดิน มีทราย หรืองานก่อสร้างได้อีกด้วย


ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ที่มีคุณสมบัติเด่น ในการสูบน้ำได้ในระดับต่ำสุด ถึง 1 มม.ตัว Body ทำจากอลูมิเนียม ใช้ระบบไฟ แบบ Single Phase

ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ที่มีคุณสมบัติ คล้ายกับ TSURUMI  LSC Series แต่สามารถดูดน้ำตามมุมได้ แก้ไขปัญหาในกรณีที่หน้างานมีพื้นที่ จำกัด
  และนี้ ก็คือ ทั้งหมดของบทความ ที่เราได้นำมาฝากกันใน สัปดาห์นี้ หวังว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน ในการปรับใช้ใน การเลือกซื้อ ปั๊มน้ำ หรือ ปั๊มจุ่ม ได้ตรงความต้องการกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ ค่ะเลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี ให้เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงระเบิด

เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี ให้เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงระเบิด          หลังจากๆที่ได้ นำเสนอ บทความที่เกี่ยวข้องกับ...