วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักการ เลือกซื้อ ปั๊มน้ำบาดาล

หลักการ เลือกซื้อ ปั๊มน้ำบาดาล


          อยากได้ปั๊มน้ำที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ก็ต้องรู้จักวิธีเลือกซื้อให้ถูกวิธี วันนี้แอดเลยขอนำเสนอ บทความที่เกี่ยวข้องกับ ปั๊มน้ำบาดาล ในหัวข้อ หลักการ เลือกซื้อ ปั๊มน้ำบาดาล มาฝากผู้อ่าน ทุกๆ คน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนำความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์
ปั๊มน้ำบาดาล คือ ปั๊มน้ำที่เหมาะสำหรับการดูดน้ำลึก เช่น การดูดน้ำในบ่อขุดหรือบ่อบาดาลที่มีความลึกมากๆ มีระบบการทำงานแยกเป็น 2 ส่วน คือตัวปั๊มน้ำ และตัวมอเตอร์ ปั๊มน้ำชนิดนี้จะเป็นปั๊มน้ำที่นำมาใช้งานเฉพาะทาง
ปั๊มน้ำบาดาล หรือ เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยส่วนใหญ่ถูกนิยมนำมาใช้งาน ในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในส่วนของ บ้านพักอาศัย หรือในสวน เพื่อความสะดวกสบาย แต่พื้นที่บางพื้นที่ที่เราต้องติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล อาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราก็ควรมี หลักการเบื้องต้นในการเลือก ปั๊มน้ำบาดาล ได้แก่
ข้อมูลที่ควรรู้
 1. ข้อมูลจำเพาะของบ่อน้ำบาดาล ได้แก่ ชนิดของบ่อ,ขนาดของบ่อ,ความลึกของบ่อ,ระดับท่อกรองน้ำ,ปริมาณน้ำ,ระดับคงที่,ระดับน้ำลด
 2. ข้อมูลของปั๊มน้ำ ได้แก่ คุณสมบัติของปั๊มน้ำ และ วิธีการติดตั้ง
 3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ เราต้องศึกษาข้อมูลของปั๊มน้ำอย่างละเอียด โดยอ่านจากตัวเนมเพลต หรือคู่มือที่มีมาให้ โดยจุดสำคัญก็จะมี คำอธิบายคุณลักษณะ ,ขนาดของท่อส่ง (Discharge Size),กำลังมอเตอร์ (Motor HP(kW) , ระยะส่งสูง (Head),อัตราการไหล (Flow), สมรรถนะของระบบไฟ (Phase) และความเร็วรอบ (RPM)

หลักการเลือกซื้อปั๊มน้ำบาดาล
เหตุที่ต้องมีหลักการเลือกซื้อปั๊มน้ำบาดาล เพราะในบางพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้า น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ปั๊มน้ำ ดังนั้น ก็จะแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรจำเป็นต้องซื้อเครื่องปั่นไฟเพิ่มอีก ก่อนที่จะซื้อปั๊มน้ำและติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล แล้วถึงแม้ว่า จะไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้ไฟฟ้า แต่ปั๊มน้ำบาดาลบางตัว บางรุ่น บางยี่ห้อ ก็กินไฟมากเกินไป จนกลายเป็นว่าเสียค่าใช้จ่าย ในเรื่องของค่าไฟมากเกินไป ดังนั้นก็ควรเลือกปั๊มน้ำให้ดี คือ
 1. หากต้องการปั๊มน้ำบาดาลที่ต้องการสูบน้ำได้ลึกมาก ควรใช้ไฟฟ้าแบบ 3 Phase 
 2. หากต้องการปั๊มน้ำบาดาลที่ต้องการอัตราการไหลของน้ำมาก เราควรเลือกปั๊มน้ำบาดาลขนาดเล็ก ๆ แต่หลาย ๆตัว ให้แต่ละตัวทำหน้าที่สูบน้ำไป แม้ว่าตัวตัวหนึ่งเกิดเสียขึ้นมา ก็ยังมีตัวปั๊มอื่น ๆ ทำงานอยู่ เพราะถึงจะมีปั๊มน้ำที่มีค่า HPสูงและสูบน้ำได้มากจริง ๆ แต่จะเกิดผลกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าที่สูงตามมาด้วยเช่นกันวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉงนสงสัย เมคคานิคอลซีล สำคัญอย่างไรในปั๊มน้ำ

ฉงนสงสัย เมคคานิคอลซีล สำคัญอย่างไรในปั๊มน้ำนอกจากปัจจัยพื้นฐานที่เป็นหลักในการเลือกซื้อปั๊มน้ำแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงในการเลือกปั๊มน้ำที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้งาน ย่อมต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกซื้อปั๊มน้ำมาใช้ให้ตรงความต้องการอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจต่อการใช้งาน วันนี้เลย ขอเสนอบทความที่เป็นองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ ปั๊มน้ำ อย่าง เมคคานิคอลซีล ในหัวข้อ ฉงนสงสัย เมคคานิคอลซีล สำคัญอย่างไรในปั๊มน้ำ มาฝากกันในสัปดาห์นี้
เมคคานิคอลซีล คือ
เมคคานิคอลซีล หรือ Mechanical Seal เป็นอุปกรณ์ซีลกันรั่วชนิดหนึ่ง ที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิด นำมาประกอบรวมกันเป็นเมคคานิคอลซีล โดยส่วนใหญ่จะนำตัวเมคคานิคอลซีลใส่ไว้บนแกนเพลา ตรงบริเวณห้องซีลของอุปกรณ์เพลาหมุนต่างๆ เพื่อป้องกัน การรั่วซึมของของเหลวต่างๆ
องค์ประกอบของเมคคานิคอลซีล

 • หน้าสัมผัส ( Seal Face ) หน้าสัมผัสของเมคคานิคอลซีล มีทั้งหมด 2 แบบคือ แบบหมุน (Rotary Seal Face) และแบบอยู่กับที่ (Stationary Seal Face )
 • สปริง (Spring)  ในเมคคานิคอลซีลเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายสปริง
 • Secondary Seal หรือ O-ring หรือ ยาง (Bellow) ในเมคคานิคอลซีล

หลักการเลือกใช้เมคคานิคอลซีล
เมคคานิคอลซีล โดยหลักการแล้ว ควรต้องศึกษามาก่อนว่าต้องการใช้ชนิดของเมคคานิคอลซีลแบบใด เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งสิ่งที่ต้องทราบคือ

 1. ชนิดของเมคคานิคอลซีล
 2. ลักษณะความต้องการที่จะนำเมคคานิคอลซีลไปใช้งาน
 3. ประเภทของเหลวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมด ที่จะนำเมคคานิคอลซีลไปใช้งาน

หน้าที่หลักของเมคคานิคอลซีลในปั๊มน้ำ
โดยหลักๆแล้ว เมคคานิคอลซีล จะมีหน้าที่ในการป้องกันน้ำรั่วซึมจากฝั่งห้องปั๊มไปยังฝั่งมอเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวปั๊มน้ำ
ตัวอย่างปั๊มน้ำที่มีเมคคานิคอลซีลเป็นองค์ประกอบ
ปั๊มจุ่ม KIRA NP Series ปั๊มจุ่ม ตัวปั๊มเคลือบด้วย Epoxy ทนการกัดกร่อนของน้ำเสียที่มีส่วนผสมของสารเคมี, Oil Lifter ลำเลียงน้ำมันไปหล่อเลี้ยงชุดแมกซีล เพื่อลดความร้อนสะสมของแมกซีล,ระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ จากความร้อนสะสม กรณีที่ปั๊มทำงานผิดปกติ  ยืดอายุการใช้งาน  สินค้าคุณภาพ จากประเทศญี่ปุ่น
         สรุปตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เมคคานิคอลซีล ถูกนิยมนำมาใช้เป็นองค์ประกอบ ทั้งแบบที่เป็นรูปทรงแข็ง และยืดหยุ่น เพื่อรักษาความคงที่ในการรักษาให้หน้าสัมผัสที่เป็นส่วนสำคัญที่ต้องปิดชิดกันอยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบเหล่านี้มีทั้งแบบไฮโดรลิกและแบบ mechanically ที่มีสปริงหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อคงไว้ให้หน้าสัมผัสอยู่ชิดกัน ตลอดการใช้งาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี ให้เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงระเบิด

เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี ให้เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงระเบิด         หลังจากๆที่ได้ นำเสนอ บทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ในหลายๆรุ่น ของ TSURUMI กันไปบ้างแล้ว ใน Blog นี่ วันนี้แอดมิน จึงอยากรวบรวมปั๊มน้ำ ที่เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดระเบิดได้ง่ายๆ มาฝากผู้อ่านกัน ในหัวข้อเรื่อง เลือกใช้ปั๊มน้ำ TSURUMI รุ่นไหนดี  ให้เหมาะกับพื้นทีเสี่ยงระเบิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ ปั๊มน้ำได้อย่างเหมาะสมและต้องกับความต้องการ
ก่อนที่เราจะรู้ว่า ปั๊มน้ำ TSURUMI  มีรุ่นไหนบ้างที่เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดระเบิด เรามาทบทวน วิธีการเลือกซื้อปั๊มน้ำ กันก่อนดีกว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องรู้กัน
การเลือกซื้อปั๊มน้ำ
ในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ ไม่ได้มีวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลย เพียงแต่แค่เราต้องมีความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อปั๊มน้ำ ซึ่งปัจจัยหลักในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ โดยหลักๆ ก็อยู่ด้วยกัน 2 ประการ ข้อแรก ก็คือ ประเภทของปั๊มน้ำที่เราต้องการใช้  เพราะปั๊มน้ำมีหลากหลายประเภท เราต้องเลือกประเภทที่เราต้องการนำไปใช้งานจริง ข้อสอง คือ ขนาดของปั๊มน้ำ เพราะขนาดของปั๊มน้ำมีผลต่อการการบริหารจัดการน้ำที่เราใช้ และนอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมา ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องนึกถึงอีก ก่อนการเลือกซื้อปั๊มน้ำ หลักๆที่เราจะต้องรู้เลยคือ
 • อัตราการไหลของน้ำ หรือค่า FLOW ที่เราต้องการ
 • ระยะส่งสูง หรือ ค่า HEAD ที่เราต้องการ
 • ระบบไฟฟ้าเป็นแบบใด เป็นแบบ 220 V หรือ 380 V
 • ความเร็วของรอบมอเตอร์ ที่เราต้องการ
 • ใช้ในหน้างานแบบใด

ทำไมต้องใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะกับพื้นทีเสี่ยงระเบิด

        คำนิยามของพื้นที่เสี่ยงระเบิด เป็นพื้นที่ หรือ อาคารสถานที่ ที่มีโอกาสจะเกิดไฟไหม้หรือ การระเบิด เนื่องจากสารไวไฟหรือ ไอของสารไฮโดรคาร์บอน ของเหลวไวไฟ และผงฝุ่นละอองที่ติดไฟ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน สถานประกอบการเกี่ยวกับบรรจุก๊าซและปิโตรเลียม โรงงานพ่นสี โรงงานแป้งมัน โรงงานทอผ้า
        ดังนั้น อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดได้ง่าย จึงต้องมีความมีเหมาะสมมาก ๆในการป้องกันการระเบิด เพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัย

ปั๊มน้ำ TSURUMI ที่เหมาะกับพื้นทีเสี่ยงระเบิด

ปั๊มน้ำ TSURUMI BX Series
เป็นปั๊มน้ำ TSURUMI ที่มีใบพัดแบบ CHANNEL เป็นปั๊มน้ำที่ตะกอนสามารถไหลผ่านได้ถึง 81 มม. สามารถใช้ในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 และนอกจากนี้ ปั๊มน้ำ TSURUMI BX Series นำมาใช้สูบน้ำทิ้งในสถานีสูบโรงงานบำบัดน้ำเสีย และโรงงานแปรรูป
ปั๊มน้ำ TSURUMI CX Series
เป็นปั๊มน้ำ TSURUMI ที่มีใบพัดแบบ CUTTER สามารถใช้ในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 นิยมนำ ปั๊มน้ำ TSURUMI CX Series มาใช้ในงานกำจัดน้ำเสียและของเสีย สิ่งแปลกปลอมในโรงงานบำบัดน้ำเสียและโรงงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำ TSURUMI UX Series
  เป็นปั๊มน้ำที่มีใบพัดแบบ Vortex สำหรับน้ำเสีย  สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถ้าเกิดการจุดระเบิด เช่น การเกิดประกายไฟ พื้นผิวที่มีความร้อน หรือไฟฟ้าสถิต เป็นปั๊มน้ำได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 เหมาะน้ำเสียในน้ำที่มีของแข็งและวัสดุเส้นใยและการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง
ปั๊มน้ำ TSURUMI KTX Series
เป็นปั๊มน้ำที่มีใบพัดแบบ Semi-open สามารถนำมาใช้งานกับพื้นที่อันตรายจากไอน้ำมันและเหมืองแร่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Class 2  Group 4 ซึ่งเทียบเท่ากับ D II T4

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีความสำคัญอย่างไรนะ

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีความสำคัญอย่างไรนะ


       โดยปกติแล้ว สภาพทั่วไปของน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย จะมีค่าความต้องการออกซิเจน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ และขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสีย หรือ ความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์ ดังนั้น การออกแบบให้มีค่าออกซิเจน ตามที่ต้องการได้นั้น จึงจำเป็นต้องอาศัย อุปกรณ์ เพื่อช่วยให้สามารถปริมาณ ออกซิเจนได้ วันนี้จึง ได้หยิบยก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตออกซิเจนในน้ำ อย่าง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ในหัวข้อเรื่อง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีความสำคัญอย่างไรนะ มาฝากผู้อ่านกัน
การเติมอากาศใต้น้ำโดยทั่วไป
ในปัจจุบันการ การเติมอากาศใต้น้ำ นับเป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบนิเวศดีขึ้น หรือ การบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในรูปแบบของอุปโภค ซึ่ง การเติมอากาศใต้น้ำ สามารถทำได้ ทั้งในรูปแบบ ของ การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยกตัวอย่าง เช่น การเติมอากาศในระบบบ่อผึ้ง  ที่ให้ออกซิเจนในอากาศแพร่ลงในเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ้งเท่านั้น คือ เป็นการเติมอากาศแบบไม่ต้องการพลังงานในการเติมอากาศ  แต่ถ้าหากมีเรื่องพลังงาน เข้ามาเกี่ยวข้องใน การเติมอากาศ ก็ต้องอาศัย การเติมอากาศแบบเครื่องกล อย่างเช่น เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มาช่วย เพิ่มปริมาณออกซิเจน ให้เพียงพอตามความต้องการ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ มีหลากหลาประเภทมาก ได้แก่

ประเภทของเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ JET AERATOR เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบอเนกประสงค์ ที่นิยมใช้ ในบ่อกักเก็บน้ำฝน ,บ่อเลี้ยงปา ที่มีความลึก 1.5 เมตร ขึ้นไป และต้องการออกซิเจน BOD ที่สูง
 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ Aerator เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบมี ฟังก์ชัน การทำงานแบบสูบอากาศ ด้วยใบพัด ชนิดกึ่งเปิด (Semi-open) เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ เพื่อช่วยให้ออกซิเจนสามารถแตกตัวได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
      ยกตัวอย่างเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ แบบ Aerator
      เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ TSURUMI TRN Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม แบบแช่ ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ในบ่อที่มีลักษณะแบบบ่อกลมหรือบ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ Ejector เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบมี ฟังก์ชัน การทำงานแบบดูดอากาศด้วยตนเอง และพ่นกระแสน้ำ เพื่อเป็นการถ่ายเท ออกซิเจน
      ยกตัวอย่าง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบ Ejector
      เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ KIRA  EP Series เป็นเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่อง การผลิตปริมาณแรงลมมาก และผลิตฟองอากาศให้มีขนาดเล็ก

ความสำคัญของการใช้ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เหตุผลที่ใช้ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ก็เพื่อ เติมอากาศและเติมออกซิเจนในน้ำเสีย การเติมอากาศ และการเติมออกซิเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียเลยก็ว่าได้ เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสีย ขาดออกซิเจนไป  พวกจุลินทรีย์ในน้ำก็ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น การมีเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ก็จะมีส่วนช่วยให้มีปริมาณออกซิเจน เพิ่มสูงขึ้น เพื่อ ให้ระบบ สามารถบำบัดน้ำได้ดีหรือสามารถน้ำเสียได้มากขึ้น
และนี้ก็คือทั้งหมด ของเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ที่เราได้นำมาฝากกัน ในสัปดาห์นี้ หวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย และเราจะหาบทความดีดี มาฝากกันเรื่อยๆ สำหรับสัปดาห์นี้ สวัสดีค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลือกใช้ปั๊มน้ำ อย่างไร ให้เหมาะกับงานเกษตรกรรม

เลือกใช้ปั๊มน้ำ อย่างไร ให้เหมาะกับงานเกษตรกรรม       ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมไหนๆ ต่างก็ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรื่องน้ำ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้กระทั่ง งานในการเกษตรเองก็ตาม วันนี้แอดมิน ก็เลยขอนำเสนอบทความดีดี ที่เกี่ยวข้อง กับปั๊มน้ำในงานด้านการเกษตรกรรม ในหัวข้อเรื่อง เลือกใช้ ปั๊มน้ำอย่างไร ให้เหมาะสมกับงานเกษตรกรรม มาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะ

หลักการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • ปริมาณอัตราการไหลของน้ำ( ค่า FLOW) และ ระยะส่ง (ค่า Head) ที่ต้องการ
 • ขนาดของปั๊ม สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่
 • ขนาดของมอเตอร์ ต้องการใช้ไฟที่ 220 V หรือ 380 V

ข้อควรระวัง ก่อนการติดตั้ง ปั๊มน้ำในงานเกษตรกรรม

เมื่อเราตัดสินใจเลือกปั๊มน้ำได้แล้ว อีกสิ่งที่เราควรคำนึงถึง ก็คือ สถานที่ที่เราจะทำการติดตั้ง ปั๊มน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานของปั๊มน้ำ และ ความปลอดภัยในการใช้งาน และในการติดตั้ง ก็ต้องติดตั้งโดย ช่างที่มีความรู้ ความชำนาญในงาน ติดตั้งชุดควบคุม (เบรกเกอร์) เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง สถานที่ติดตั้งมีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก อยู่ที่ให้ร่ม หรือที่ไม่ให้โดนแดดโดนฝน ติดตั้งท่อดูดน้ำและท่อจ่ายน้ำให้ตรงตามคู่มือ และง่ายต่อการดูแล ระวังเรื่องเศษฝุ่น หรือเศษตะกอนที่จะไปติดตามท่อ และสำคัญมากๆ ในการใช้งานของปั๊มน้ำ คือ ไม่ควรใช้งานเกินประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ เพราะอาจทำให้ปั๊มเกิดความเสียหายได้ และต้องมีน้ำเต็มตลอดเวลาในขณะใช้งาน

ปั๊มน้ำที่เหมาะนำมาใช้ในงานเกษตรกรรม

ปั๊มน้ำหอยโข่ง INTERSIGMA L-V Series เครื่องสูบน้ำดีหลายใบพัด มีระยะการส่งน้ำที่สูง และการ Flow ของน้ำในปริมาณมากๆ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง Volute ECD Series เครื่องสูบน้ำดี ที่ได้รับการรับการรับรองมาตรฐานยุโรป DIN24255/BS EN733 มีประสิทธิภาพในการส่งน้ำสูง ดูแลรักษาได้ง่าย 
ปั๊มน้ำหอยโข่ง Volute ECI Series เครื่องสูบน้ำดี ได้รับมาตรฐานการรรับรองตามมาตรฐาน ISO2858 / 519 เหมาะสำหรับงานส่งน้ำในภาคอุตสาหกรรม
และนี้ก็คือ เนื้อหาบทความทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ในการเลือกใช้ปั๊มน้ำ ในงานเกษตรกรรมได้ และเราจะกลับมาพร้อมกับสาระดีดี เกี่ยวกับ ปั๊มอีกครั้ง สำหรับสัปดาห์นี้ สวัสดีค่ะ

หลักการ เลือกซื้อ ปั๊มน้ำบาดาล

หลักการ เลือกซื้อ ปั๊มน้ำบาดาล           อยากได้ปั๊มน้ำที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ก็ต้องรู้จักวิธีเลือกซื้อให้ถูกวิธี วันน...